Privacyverklaring

1. Wanneer en welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1 Op het moment dat u een afspraak maakt bij Zwanger in beeld, een product aanschaft, inschrijft voor een mailing, ons volgt op social media of meedoet in een online enquête, verwerken wij onder andere uw naam, (email)adresgegevens, contactvoorkeuren en betaalgegevens.

2. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1. De persoonsgegevens die wij verwerken gebruiken wij om u te identificeren, om contact met u te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag over het gebruik van de diensten van Zwanger in beeld) en om onze afspraken te kunnen uitvoeren en handhaven.

2.2. Hiernaast verwerken we deze gegevens om ons te helpen onze diensten te verbeteren, functionaliteiten te optimaliseren evenals onze marketing- en salesactiviteiten.

2.3 Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw emailadres ook om u actuele berichten te sturen over Zwanger in beeld, zoals nieuws of ontwikkelingen omtrent Zwanger in beeld, nieuwe producten, updates en toekomstige evenementen. Mocht u niet langer in onze mailing lijst willen voorkomen dan verzoeken wij u een email te sturen naar info@zwangerinbeeld.nl of u uit te schrijven via MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het EU/US Privacy Shield.

2.4 De noodzaak voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals hierboven genoemd, is het uitvoering geven aan de overeenkomst met Zwanger in beeld.

Voor het sturen van actuele berichten is de grondslag echter uw toestemming, die we u vragen voor dit gebruik. De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet een wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen echter sommige diensten niet of niet optimaal worden geboden.

3. Cookies

3.1. Op de website maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies).

3.2. Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website krijgt en welke pagina’s het meest worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US PrivacyShield. Wij hebben hiervoor extra maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy. Zo hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebben wij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voorandere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google. Door deze maatregelen mogen wij Google Analytics ook zonder uw toestemming gebruiken.

3.3. Wij geven uw gebruiksgedrag en overige gegevens niet door aan advertentienetwerken.

3.4. U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten.

4. Bewaartermijnen

4.1. Zwanger in beeld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.

4.2. Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

5. Externe dienstverleners

5.1. Zwanger in beeld maakt gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens, voor het inplannen van afspraken en voor het uitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder 3 “Cookies”, zoals betaaldienstverleners. Deze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in de opdracht die wij aan hen verstrekken.

6. Uw rechten

6.1. U heeft het recht Zwanger in beeld te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.2. U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan er toe leiden dat Zwanger in beeld bepaalde diensten niet meer kan leveren.

7. Wijziging

7.1. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de website.

8. Vragen over de Privacy statement

8.1. Mocht u vragen of bezorgdheden hebben over de Privacy verklaring van Zwanger in beeld maakt u deze dan graag kenbaar via info@zwangerinbeeld.nl.

8.2. Zwanger In Beeld wordt aangeboden door Speciaal In Beeld, gevestigd aan de Doornveldlaan 6-B (3941 BK) te Doorn, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81284071.